Specjalizacje Kancelarii

„FIAT IUSTITIA” – Niech stanie się sprawiedliwość

Powodzenie każdej sprawy zależy przede wszystkim od współpracy Klienta z Adwokatem.

Dzięki temu stan faktyczny, który zawsze najlepiej zna Klient, będzie mógł zostać wykorzystany przez Adwokata w doborze odpowiedniej strategii prawnej.

Zaufanie i współpraca to nierozłączne przymioty powodzenia.

Uwzględniając powyższe wytyczne - Kancelaria świadczy usługi prawne dla Klientów indywidualnych oraz Klientów biznesowych polegające m.in. na:

 • udzielaniu doraźnych i stałych porad prawnych
 • przygotowaniu opinii prawnych w konkretnych problemach z zakresu wykładni i stosowania prawa materialnego oraz procesowego
 • opracowaniu projektów umów oraz konsultacji prawnych na etapie negocjowania kontraktów handlowych
 • bieżącej obsłudze spółek prawa handlowego oraz reprezentacji w postępowaniu przed Sądem Rejestrowym w KRS
 • zastępstwie procesowym w postępowaniach sądowych, w tym kompleksowej obsłudze tych postępowań, tj. przygotowaniu pism procesowych na wszystkich etapach danego postępowania
 • zastępstwie w postępowaniach egzekucyjnych

Specjalizacje Kancelarii to w szczególności:

 • prawo rodzinne: rozwody, alimenty, władza rodzicielska, podziały majątku
 • prawo spadkowe: stwierdzenie nabycia spadku i dział spadku, zachowek
 • prawo cywilne, w tym prawo umów: rękojmia, gwarancja, odszkodowania
 • prawo spółek: rejestracja, KRS, transformacje
 • prawo pracy: przywrócenie do pracy, odszkodowania, mobbing
 • prawo karne: obrona w sprawach o przestępstwa i wykroczenia