Cennik

Minimalne stawki w postępowaniach sądowych oraz egzekucyjnych wyznaczają
przepisy odpowiednich Rozporządzeń.

Klient w każdej sprawie, po wstępnej konsultacji, przed zleceniem obsługi prawnej, przy oszacowaniu nakładu pracy Adwokata dla konkretnej sprawy uzyskuje informację o wynagrodzeniu. Ponieważ każda sprawa jest indywidualna, także wynagrodzenie Adwokata musi zostać ustalone indywidualnie.